koncepcje


Objaśnienie podanych tu terminów:
Usługodawca : Laracom Media Limited Liability Company. (siedziba: 2120, Dunakeszi Faludi János utca 2 1/6; REGON: 13-09-224649, NIP: 32171196-1-13).
Operator : operator strony internetowej, Laracom Media Kft. zgodnie z definicją w punkcie 1.
Strona internetowa : strona internetowa dostępna pod adresem kupona.pl, na której dostępna jest usługa świadczona przez Usługodawcę.
Reklamodawca : każda osoba fizyczna lub prawna, która reklamuje swoje produkty lub usługi w Witrynie lub wyświetla Kupony w Witrynie.
Usługi : wszystkie funkcje dostępne w Serwisie, do których Użytkownik może uzyskać dostęp, korzystać i próbować.
Szuflada: dostęp do Serwisu utworzonego przez Użytkownika w menu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie.
Warunki użytkowania : ten dokument.

Podstawowe warunki

1. Niniejsze ogólne warunki korzystania (dalej: „AFF”) opisują warunki świadczenia usługi online przez Usługodawcę na rzecz użytkowników (dalej: „Użytkownik”) w serwisie internetowym kupona.pl. Pełny zakres niniejszych Ogólnych Warunków dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz może zostać zapisany na nośniku danych, tj. przechowywany przez Użytkownika. Z dowolnej usługi świadczonej przez Witrynę można korzystać po rejestracji lub bez niej.

2. Z Usługodawcą można skontaktować się za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej https://kupona.pl/kapakslot.

3. Wszelkie prawa Usługodawcy należą do Usługodawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej związane z nazwą, prawo do domeny internetowej i Serwisu, a także formularzy, logo i innych treści publikowanych przez Usługodawcę.

4. Zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania oraz rozpowszechniania Serwisu lub jego części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, chyba że jest to dozwolone na podstawie właściwych przepisów prawa oraz ÁFF. Usługodawca może podjąć działania w celu ochrony interesów własnych oraz Użytkownika, w tym środki prawne. Wszystkie dane, informacje, tekst i wyniki wyszukiwania należące do stron internetowych obsługiwanych przez kupona.pl są chronione prawem autorskim, w szczególności kody kuponów i rabaty wyświetlane na stronie, które są oznaczone jako „wyłącznie u nas”. Kopiowanie, powielanie lub modyfikowanie części lub całości jest zabronione, chyba że kupona.pl wyrazi na to pisemną zgodę. Nieautoryzowane kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie jest uważane za naruszenie prawa i będzie skutkowało postępowaniem karnym.

5. Usługodawca nie wyświetla treści, reklam ani kreacji innych serwisów internetowych działających w podobnym modelu biznesowym. Są to zazwyczaj rabaty i oferty innych witryn z kuponami, które są treściami uzyskanymi z tak zwanej usługi kontraktowej partnera świadczonej przez stronę trzecią.

6. Usługodawca zamieszcza w Serwisie materiały reklamowe w formacie stosowanym w Internecie, które dotyczą oferowanych Usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich. Korzystanie z takich usług lub ofert nie jest częścią Serwisu i podlega zasadom obowiązującym osoby trzecie.

7. Warunki świadczenia usług w ramach Serwisu lub innych usług regulują odrębne regulaminy.

8. Pamiętaj, że korzystanie z usług świadczonych za pomocą urządzeń elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem dla wszystkich użytkowników sieci Internet, takim jak zainfekowanie systemu operacyjnego Użytkownika złośliwym oprogramowaniem oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i modyfikacją danych. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Użytkownik musi stosować odpowiednie narzędzia techniczne (w szczególności oprogramowanie antywirusowe i firewall) w celu zmniejszenia ryzyka.


2. Usługi i warunki świadczone przez Usługodawcę

Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom informacje o ofertach i rabatach podmiotów trzecich. kupona.pl zastrzega sobie prawo do okresowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi oraz zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia niektórych części strony internetowej, części lub całości opublikowanych ofert bez uprzedniego powiadomienia. Kwoty zawarte w ofertach są podane w HUF, nawet jeśli ceny partnera są podane w innej walucie.
Do korzystania z Serwisu Użytkownik potrzebuje dostępu do sieci Internet, a jego przeglądarka musi obsługiwać obsługę tzw. skryptów JavaScript. Użytkownik musi zaakceptować zarządzanie plikami cookie.
Zakazane jest korzystanie z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w szczególności poprzez wyświetlanie treści o charakterze bezprawnym.


2.1. Lista usług

the. Informacje promocyjne od osób trzecich

B. Dostarczanie kodów rabatowych

C. Zarządzanie kontem użytkownika

D. Biuletyn

mi. Udostępnienie interaktywnego formularza dla Usługodawcy


Gwarancja

Chociaż kupona.pl nieustannie dąży do szybkiego, niezakłóconego technicznie i niezakłóconego przepływu danych w zakresie systemów, kupona.pl nie ma wpływu na te usługi, które nie należą do jego serwisu. Nie dotyczy to również usługi hostingowej, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie i wydajność. kupona.pl zastrzega sobie prawo do swobodnego określenia czasu, w którym będzie usuwał problemy techniczne. W szczególności kupona.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność systemów, które nie należą bezpośrednio do jego serwisu. kupona.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość wyświetlanych informacji.
W szczególności kupona.pl nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi, informacje, ilość i jakość dostarczanych przez oferentów. kupona.pl nie ponosi odpowiedzialności za to, czy produkty i usługi zawarte w ofertach są dostępne do nabycia lub zakupu. kupona.pl i jego partnerzy prowadzą swoje strony internetowe całkowicie niezależnie od siebie, więc kupona.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony partnera.


Odpowiedzialność


kupona.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie użytkownika. Ograniczenie odpowiedzialności jest zgodne z przepisami o odpowiedzialności. Odpowiedzialność związana z zewnętrznymi odniesieniami (linkami) kupona.pl wyraźnie dystansuje się od treści pojawiających się na stronie internetowej, do której prowadzi link z którejkolwiek ze stron internetowych obsługiwanych przez kupona.pl podkreśla, że ​​nie ma wpływu na treść ani kod stron, do których prowadzą łącza.


Ochrona praw autorskich


Wszystkie dane, informacje, tekst i wyniki wyszukiwania należące do stron internetowych obsługiwanych przez kupona.pl są chronione prawem autorskim, w szczególności kody kuponów i rabaty wyświetlane na stronie, które są oznaczone jako „wyłącznie u nas”. Kopiowanie, powielanie lub modyfikowanie części lub całości jest zabronione, chyba że kupona.pl wyrazi na to pisemną zgodę. Nieautoryzowane kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie jest uważane za naruszenie prawa i będzie skutkowało postępowaniem karnym.

Nasz dostawca usług hostingowych

Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.


Ważność Jeleng ÁFF: 1 stycznia 2023 r.